Draag bij en Wakker aan!

WakkerAAN zet zich actief in om nieuwe en bestaande initiatieven die bijdragen aan Wereldvrede in 2025 aan te wakkeren. Die inzet van de leden van WakkerAAN kan gaan over Kennis, Talenten, Middelen, ons Netwerk, Tijd en/of Geld.
Daarom is er het WakkerAAN ‘fonds’. Het fonds gaat anders werken dan je van fondsen gewend bent: in de wereld van WakkerAAN experimenteren we met de gedachte dat wat van waarde is voor de gemeenschap, niet alleen in geld kan en hoeft te worden uitgedrukt.
Wie een verlangen of een initiatief heeft dat Wereldvrede in 2025 dichterbij kan brengen – en aanklopt bij het WakkerAAN fonds – heeft op die manier potentieel toegang tot een breder hulpaanbod en inhoudelijke betrokkenheid van de WakkerAAN-community.

In dit virtuele fonds zit het potentieel beschikbare reservoir aan bijdragen van al onze leden. Alle leden wordt gevraagd na te denken over hun potentiële inbreng in dit fonds, in welke vorm en combinatie van Kennis, Talenten, Middelen, Netwerk, Tijd en/of Geld ook.

Initiatieven (projecten en/of ideeën) kunnen een beroep doen op de beschikbare ‘Middelen’  in het WakkerAAN fonds om daarmee een versnelling in de realisatie van hun doelen te bereiken. Leden beslissen vervolgens individueel of zij (een deel van) hun gereserveerde inbreng in het fonds aan dit initiatief willen en kunnen besteden.

Het fonds is Revolving, wat betekent dat zowel het fonds als de individuele leden ook iets terugontvangen van het ondersteunde initiatief. Ook dat teruggeven vindt plaats in Kennis, Talenten, Middelen, Netwerk, Tijd en/of Geld. Het WakkerAAN Fonds kan daarmee duurzaam blijven bestaan en steeds meer initiatieven aanwakkeren richting Wereldvrede in 2025.