Werken Zonder Grenzen
WerkenZonderGrenzen-logo2

Project

Werken Zonder Grenzen

Startdatum

1 januari 2016

Afgerond

Nee

Omschrijving

Hoe draag je bij aan Wereldvrede?

Werk is de beste manier om te integreren en echt onderdeel van de maatschappij te worden.  Doordat je zinvol bezig bent, groeit je zelfbewustzijn en ben je minder afhankelijk van anderen. Dat is goed voor de innerlijke vrede van vluchtelingen en/of statushouders. Werken zonder Grenzen brengt de talenten van statushouders in beeld en koppelt hen aan werkgevers met vacatures. Zo werken we samen aan een vreedzamer maatschappij!

Wat is je relatie met WakkerAAN?

Werken Zonder Grenzen is als initiatief vanuit WakkerAAN opgezet door en met de leden Pentascope en Onbegrensd Talent. Ook andere leden van WakkerAAN zijn aangesloten als meedenker en vrijwilliger. De Coöperatie heeft bijgedragen aan Crowdfunding voor Werken Zonder Grenzen waardoor ze zelf een statushouder in dienst konden nemen.

Initiatiefnemer(s) :

gijs-van-bilsen
theo-dijt
Gijs van Bilsen
Theo Dijt
werken-zonder-grenzen-398x210px
Disclaimer