Werken met Liefde en Lef

Wat is voor jou de essentie van goed samenwerken? 
Hoe gaat dat in jouw team en organisatie?

Zou het kunnen zijn dat de essentie liefde is? In de zin van liefdevol met elkaar omgaan? Dat zeggen we niet zo snel maar… vertel eens: hoe ben je aangesloten op jezelf en de ander? Hoe ben je verbonden met het team waarvan je deel uitmaakt en de organisatie? Kun je vanuit en met liefde bezig zijn met je werk?

Met deze en andere vragen gaan we in deze workshop met elkaar in gesprek. Zodat we daarmee invulling geven aan hoe we vredelievend met elkaar kunnen organiseren en samenwerken. Vanuit ieders eigen perspectief en bijdrage.

Shanti Silos heeft Lightworks opgericht om met een groep inspirerende mensen een wereld te creëren waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt en straalt omdat we bijdragen aan: het potentieel van mensen naar boven halen EN mensen werkelijk laten leven en genieten.

Luc Pieters is gefascineerd door het ontwikkelen van mensen en organisaties. Daarbij verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen maakt echte betrokkenheid mogelijk. Dat geldt niet alleen op het werk, maar ook daar buiten.  Luc is naast programma- en procesregisseur ook teamcoach, vooral in het domein zorg en welzijn.

Meer verhalen...

Vitale organisaties? #hoedan!

Hoe:   Welkom! Wij werken aan een nieuwe aanpak waarin we deze zeer actuele en belangrijke vragen willen adresseren in...

De Mens en de berg

Elk mens is uniek en heeft heel authentieke kwaliteiten. Kwaliteiten waar je mee geboren bent, die bij jou als wezen...

Kip of Ei

Wat is de methode Kip of Ei? Hoe kun je Kip of Ei inzetten voor vrede in jouw organisatie? In...